Laiveliai

Atvirukas

"Laiveliai"

Iliustravo  Viktorija Dambrauksaitė

Formatas  14x10 cm

Viengubas

0.40

 

 

 

      –     Jis skrenda, – pasistiebęs ant pirštų galų sušuko Rytas.

 

      –     Plaukia kaip garlaivis žydroje jūroje, – linktelėjo Vakaras.

 

 

 

 

             Ištrauka iš knygos ""Debesėlis"